Súkromná autoškola MAVEX - PaedDr. Mikuláš PUCHER v Prešove ;)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zákon č.8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (úplné znenie zákona účinné od 1.1.2014)
Vyhláška č.9/2009 ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke (úplné znenie vyhlášky účinnej od 1.1.2014)
Vyobrazenie dopravných značiek, dopravných zariadení a osobitných označení a ich význam
Priebežne prijímame prihlášky do ďalšieho kurzu...
Vítajte na stránkach súkromnej autoškoly
      MAVEX - PaedDr. Mikuláš PUCHER
                             v Stropkove

Adresa

Hrnčiarska 795/61, Stropkov (1. ZŠ)

Telefónne kontakty

0905 627 231
0917 410 090

E-mail

mavex@mavex.sk
Copyright (C) 2015 MAVEX - Prešov
Design by Ľubiq