Súkromná autoškola MAVEX - PaedDr. Mikuláš PUCHER v Prešove ;)
 
 
 
 
 
 
 
 
Žiadosť o zaevidovanie osoby sediacej na mieste spolujazdca vedľa vodiča (tlačivo potrebné pre vodiča, ktorý získal vodičské oprávnenie pred dovŕšením veku 18 rokov)
 
 
Sadzobník pokút
Zmeny v sadzobníku pokút za dopravné priestupky od 01.01.2014

Pri všetkých priestupkoch, kde je základná sadzba 60 eur, sa od januára 2014 výška pokuty znižuje podľa prijatej novely zákona o cestnej premávke na 50 eur.

Sadzobník je záväzný pre prípady blokových pokút na mieste. Ak vodič s pokutou nesúhlasí a odmietne ju na mieste zaplatiť, je agresívny alebo jedným konaním porušil viac priestupkov, nasleduje správne konanie, v ktorom sa postupuje podľa zákona o priestupkoch. Ten namiesto presných sankcií pozná len hornú hranicu pokuty.
Správa o nehode
Od 1. júna musia mať všetci vodiči vo svojich autách tlačivo správy o nehode. Tlačivo „Správa o nehode“ zodpovedá modelu vytvorenému Európskou asociáciou poisťovní - Comité Européen des Assurances (CEA). Je vytvorené pre uplatnenie nárokov na náhradu škody pri všetkých dopravných nehodách. Slúži k zaznamenaniu skutkového stavu a pre jeho vyplnenie nie je potreba dohody o otázke zavinenia.
Karta prvej pomoci
Karta prvej pomoci je povinná výbava Vašej autolekárničky obsahujúca návod zákrokov, ktoré je potrebné vykonať pri rôznych druhoch zranení, s ktorými sa môžete stretnúť. Karta prvej pomoci taktiež obsahuje stručný popis zranení a pohotovostné kontaktne údaje.

Karta prvej pomoci bola vytvorená podľa vyhlášky Zbierky zákona č.143/2009 a jej rozmery sú 2x (10cm x 18cm).

Karta prvej pomoci musí byť z vodeodolného a prachuvzdorného materiálu, preto musí byť karta prvej pomoci po vytlačení zalaminovaná, inak nebude v podobe zodpovedajúcej príslušnej vyhláške.
Priebežne prijímame prihlášky do ďalšieho kurzu...
Vítajte na stránkach súkromnej autoškoly
      MAVEX - PaedDr. Mikuláš PUCHER
                             v Stropkove

Adresa

Hrnčiarska 795/61, Stropkov (1. ZŠ)

Telefónne kontakty

0905 627 231
0917 410 090

E-mail

mavex@mavex.sk
Copyright (C) 2015 MAVEX - Prešov
Design by Ľubiq