Súkromná autoškola MAVEX - PaedDr. Mikuláš PUCHER v Prešove ;)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test č.1                Test č.2                Test č.3                Test č.4                Test č.5
Test č.6                Test č.7                Test č.8                Test č.9                Test č.10
Test č.11            Test č.12               Test č.13              Test č.14              Test č.15
Test č.16             Test č.17               Test č.18             Test č.19              Test č.20
Test č.21             Test č.22               Test č.23             Test č.24              Test č.25
Test č.26              Test č.27              Test č.28             Test č.29              Test č.30
Test č.31             Test č.32               Test č.33             Test č.34              Test č.35
Vyhodnocovacie
tabuľky
Niečo o skúšobnom teste
Skúšobný test obsahuje najmä otázky zo zákona so zameraním na pravidlá cestnej premávky, dopravné značky, dopravné zariadenia a dopravné situácie na križovatkách a otázky o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Skúšobný test môže obsahovať aj otázku z označovania vozidiel, povinností nemotorových účastníkov cestnej premávky a oprávnenia osôb vykonávajúcich dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Na test máte 20 minút. Z 55 možných bodov musíte získať minimálne 50, teda byť úspešný na 90%. Kto má bodov 49, má smolu...
Priebežne prijímame prihlášky do ďalšieho kurzu...
Vítajte na stránkach súkromnej autoškoly
      MAVEX - PaedDr. Mikuláš PUCHER
                             v Stropkove

Adresa

Hrnčiarska 795/61, Stropkov (1. ZŠ)

Telefónne kontakty

0905 627 231
0917 410 090

E-mail

mavex@mavex.sk
Copyright (C) 2015 MAVEX - Prešov
Design by Ľubiq