Súkromná autoškola MAVEX - PaedDr. Mikuláš PUCHER v Prešove ;)
 
 
 
 
 

Kurz za účelom získania vodičského oprávnenia
na skupinu B
(motorové vozidlá do celkovej hmotnosti 3500kg)
Dohodou
   
   
 
 
 
 
 
20,-€ / jazda
Dohodou
Školenie vodičov z povolania a vodičov referentských vozidiel
Kondičné jazdy (1 jazda = 60 min.)
Ceny sú uvedené s DPH

Úhrada za výcvik je možná aj v dohodnutých splátkach bez navýšenia.

V cene je zahrnuté:

1.  teoretický a praktický výcvik žiadateľa o získanie vodičského preukazu na skupinu B (súčasťou
     ktorej sú aj podskupiny AM, B1)
2.  študijný materiál (učebnica, CD)


V cene nie je zahrnuté:

1.  Poplatok za skúšku z odbornej spôsobilosti žiadateľa o získanie vodičského oprávnenia 33,-€
     - kolok
2.  Poplatok za vydanie vodičského preukazu 6,50€ - kolok
3.  Lekárske potvrdenie žiadateľa o získanie vodičského oprávnenia (podľa cenníka obvodného
     lekára, spravidla 10 - 20,-€)
4.  Kurz prvej pomoci 20,-€
Priebežne prijímame prihlášky do ďalšieho kurzu...
Vítajte na stránkach súkromnej autoškoly
      MAVEX - PaedDr. Mikuláš PUCHER
                             v Stropkove

Adresa

Hrnčiarska 795/61, Stropkov (1. ZŠ)

Telefónne kontakty

0905 627 231
0917 410 090

E-mail

mavex@mavex.sk
Copyright (C) 2015 MAVEX - Prešov
Design by Ľubiq