Rozšírenie zo skupiny "A1" na "A2" a z "A2" na "A"

ČO JE POTREBNÉ PRODOVŠETKÝM VEDIEŤ?

19.1.2013 sa automaticky zmenilo všetkým držiteľom vodičského oprávnenia “A do 25kW”, toto ich oprávnenie na skupinu “A2″, čiže motocykel do 35kW.

Ponúkame Vám všetko čo potrebujete k rozšíreniu zo skupiny “A2 ” (po dvojročnej praxi), na skupinu “A”, čiže na motocykel s výkonom presahujúcim 35 kW (motocykel bez obmedzenia). Urobíme všetko pre to, aby ste mohli čím skôr vychutnávať neopakovateľný pocit slobody na dvoch kolesách na motocykli s vyšším výkonom, než na ktorom ste jazdili doposiaľ.

Potešíme Vás 🙂 Pokiaľ spĺňate podmienku dvojročnej praxe na motocykli s výkonom do 35 kW (uzná sa aj prax na motocykli do 25kW), máte dve možnosti pre získanie vodičského oprávnenia skupiny “A” (motocykel bez obmedzenia). Buď vykonáte osobitnú skúšku bez výcviku v autoškole, prípadne osobitný výcvik v autoškole, po ktorom sa skúška nevyžaduje. Pri prvej a aj druhej variante sa minimálny vek 24 rokov nevyžaduje. Ten je potrebný, iba ak vykonávate skúšku po výcviku v autoškole bez dokladovania praxe na motocykli do 25 kW (35kW). Vodičský preukaz na motocykel bez obmedzenia výkonu teda možno získať najskôr už v 20 roku života, pokiaľ dokladujete min. 2 ročnú prax na A2 a tento vodičsKý preukaz ste získali už v 18tke.

Rovnaké podmienky platia aj pri rozšírení zo skupiny „A1“ na „A2“.

MOŽNOSŤ 1 – OSOBITNÝ VÝCVIK

Prihlásite sa do osobitného kurzu v autoškole a absolvujete predpísané hodiny teoretickej a praktickej výučby (osobitný výcvik je voči bežnému kurzu zredukovaný na menšie množstvo vyučovacích hodín teórie a takisto aj praktických jázd – podľa aktuálne platných učebných osnov osobitných výcvikov). Po jeho ukončení Vám bude vydané osvedčenie o absolvovaní osobitného výcviku na skupinu „A2″ – motocykel do 35kW alebo na skupinu “A“ -motocykel bez obmedzenia”. Po jeho doručení na dopravný inšpektorát Vám bude udelené vodičské oprávnenie skupiny „A2“ alebo „A“. Podmienkou je samozrejme zároveň minimálne dvojročná prax vo vedení jednostopového vozidla skupiny „A1″/“A2“ do 25/35 kW. Skúška sa v tomto prípade nerobí, avšak táto varianta je časovo a finančne náročnejšia! Správny poplatok je 10,-€, uhrádza sa priložením E-kolku z terminálu E-kolok.

MOŽNOSŤ 2 – OSOBITNÁ SKÚŠKA /LEN JAZDA/

Po skompletovaní potrebných tlačív a dokladovaní minimálne dvojročnej praxe na motocykli do 35kW (uzná sa aj prax na motocykli do 25kW), doložení E-kolku v hodnote 25€, vyplnení žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia a potvrdenia o lekárskej spôsobilosti na tomto tlačive, Vás prihlásime na osobitnú skúšku z vedenia jednostopového motorového vozidla, ktorá sa skladá LEN Z PRAKTICKEJ JAZDY (cvičisko a jazda v premávke). TESTY z pravidiel cestnej premávky sa pri tejto skúške NEROBIA!!! Pred touto skúškou silno odporúčame aspoň krátku prípravu u nás v autoškole – jazdu na oboznámenie sa s naším cvičným vozidlom a takisto požiadavkami pri výkone skúšky na cvičisku a v premávke. Táto varianta je rýchla, finančne menej náročná ako osobitný výcvik a nakoľko sa pri osobitnej skúške nerobia elektronické testy, ale iba jazda, neriskujete odobratie už udeleného vodičského oprávnenia (prípadne nariadenie preskúšania z PCP) pri prípadne neúspešnej skúške.

TLAČIVÁ

Všetky potrebné tlačivá Vám poskytneme, stačí ak nás po dohode navštívite v našej kancelárií, prípadne si ich stiahnite a vytlačte z našej stránky zo sekcie “Stiahni si”. 

Po skompletovaní všetkých dokladov Vám zabezpečíme vykonanie skúšky, prípadne Vás zaradíme do osobitného výcviku v našej autoškole.