Súkromná autoškola MAVEX - PaedDr. Mikuláš PUCHER v Prešove ;)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zákon č.8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (úplné znenie zákona účinné od 1.1.2014)
Vyhláška č.9/2009 ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke (úplné znenie vyhlášky účinnej od 1.1.2014)
Vyobrazenie dopravných značiek, dopravných zariadení a osobitných označení a ich význam
NOVÝ KURZ: Osobne sa môžete prihlásiť 18.10. a 23.10.2018 o 15:30 v učebni autoškoly.
Vítajte na stránkach súkromnej autoškoly
      MAVEX - PaedDr. Mikuláš PUCHER
                             v Prešove

Adresa

Masarykova č.16
(budova bývalých Pozemných stavieb pri Čiernom moste)
080 01 Prešov

Telefónne kontakty

0905 627 231
0905 744 421

E-mail

mavex@mavex.sk
lubos.pucher@mavex.sk
Copyright (C) 2015 MAVEX - Prešov
Design by Ľubiq