Súkromná autoškola MAVEX - PaedDr. Mikuláš PUCHER v Prešove ;)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test č.1                Test č.2                Test č.3                Test č.4                Test č.5
Test č.6                Test č.7                Test č.8                Test č.9                Test č.10
Test č.11            Test č.12               Test č.13              Test č.14              Test č.15
Test č.16             Test č.17               Test č.18             Test č.19              Test č.20
Test č.21             Test č.22               Test č.23             Test č.24              Test č.25
Test č.26              Test č.27              Test č.28             Test č.29              Test č.30
Test č.31             Test č.32               Test č.33             Test č.34              Test č.35
Vyhodnocovacie
tabuľky
Niečo o skúšobnom teste
Skúšobný test obsahuje najmä otázky zo zákona so zameraním na pravidlá cestnej premávky, dopravné značky, dopravné zariadenia a dopravné situácie na križovatkách a otázky o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Skúšobný test môže obsahovať aj otázku z označovania vozidiel, povinností nemotorových účastníkov cestnej premávky a oprávnenia osôb vykonávajúcich dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Na test máte 20 minút. Z 55 možných bodov musíte získať minimálne 50, teda byť úspešný na 90%. Kto má bodov 49, má smolu...
NOVÝ KURZ: Osobne sa môžete prihlásiť 18.10. a 23.10.2018 o 15:30 v učebni autoškoly.
Vítajte na stránkach súkromnej autoškoly
      MAVEX - PaedDr. Mikuláš PUCHER
                             v Prešove

Adresa

Masarykova č.16
(budova bývalých Pozemných stavieb pri Čiernom moste)
080 01 Prešov

Telefónne kontakty

0905 627 231
0905 744 421

E-mail

mavex@mavex.sk
lubos.pucher@mavex.sk
Copyright (C) 2015 MAVEX - Prešov
Design by Ľubiq