Súkromná autoškola MAVEX - PaedDr. Mikuláš PUCHER v Prešove Súkromná autoškola MAVEX - PaedDr. Mikuláš PUCHER v Prešove
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cenník je platný od 1.5.2018

Ceny sú uvedené s DPH

Úhrada za výcvik je možná aj v dohodnutých splátkach
bez navýšenia.

V cene je zahrnuté:

1.  teoretický a praktický výcvik žiadateľa o získanie vodičského preukazu
2.  študijný materiál (učebnica, CD)


V cene nie je zahrnuté:

1.  Poplatok za skúšku z odbornej spôsobilosti žiadateľa o získanie vodičského oprávnenia 33,-€
     - kolok
2.  Poplatok za vydanie vodičského preukazu 6,50€ - kolok
3.  Lekárske potvrdenie žiadateľa o získanie vodičského oprávnenia (podľa cenníka obvodného
     lekára, spravidla 10 - 20,-€)
4.  Kurz prvej pomoci 20,-€
Vodičský kurz na skupinu A2
(motocykel s výkonom motora do 35kW)
500,-€
Vodičský kurz na skupinu A
(motocykel bez obmedzenia výkonu motora)
520,-€
Vodičský kurz na skupinu B
(motorové vozidlá do celkovej hmotnosti 3500kg)
650,-€
Vodičský kurz na skupinu A2 + B
(motocykel s výkonom motora do 35kW + motorové vozidlá
do celkovej hmotnosti 3500kg)
920,-€
Vodičský kurz na skupinu A + B
(motocykel bez obmedzenia výkonu motora + motorové
vozidlá do celkovej hmotnosti 3500kg)
940,-€
Kondičné jazdy (1 jazda = 60 min.)
20,-€ / jazda
Školenie vodičov z povolania a vodičov
referentských vozidiel
Dohodou
NOVÝ KURZ: Osobne sa môžete prihlásiť 18.10. a 23.10.2018 o 15:30 v učebni autoškoly.
Vítajte na stránkach súkromnej autoškoly
      MAVEX - PaedDr. Mikuláš PUCHER
                             v Prešove

Adresa

Masarykova č.16
(budova bývalých Pozemných stavieb pri Čiernom moste)
080 01 Prešov

Telefónne kontakty

0905 627 231
0905 744 421

E-mail

mavex@mavex.sk
lubos.pucher@mavex.sk
Copyright (C) 2015 MAVEX - Prešov
Design by Ľubiq