Kurzy na skupiny A2 a A

Ako sa zapísať do kurzu

Osobne v autoškole na Masarykovej č.16, 1. alebo 2.poschodie v uvedených dátumoch a časoch, telefonicky na čísle 0905 744 421, odoslaním online prihlášky, mailom: mavex@mavex.sk, cez facebook: Ľuboš Pucher – napíšte mi správu, prípadne si ma pridajte do priateľov a dohodneme sa na ďalšom postupe. Po zapísaní sa do kurzu Vám včas oznámime termín najbližšieho otváraného kurzu

PODMIENKY ZARADENIA DO KURZU

– absolvovať lekársku prehliadku a priniesť nám o tomto potvrdenie (potvrdí lekár na titulnej strane žiadosti o udelenie V.O.)

– vek pri prihlásení nie je stanovený, v deň skúšok je však potrebné mať 18 rokov pri skupine A2 a 24 rokov pri skupine A

– nie je potrebné byť držiteľom vodičského preukazu (ani na menšie výkony motocyklov, ani na auto)

– nemať uložený zákaz činnosti (zákaz viesť motorové vozidlo, ľudovo nazývané – odklad)

– nevlastniť už vodičský preukaz vydaný v SR, prípadne inej krajine E.U., ktorý by obsahoval rovnaké skupiny, ako o ktoré teraz žiadam

– byť zdravotne a psychicky spôsobilý na vedenie vozidla

– k zaradeniu do kurzu je potrebné nám odovzdať vyplnené tlačivo “Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia”. Na tomto tlačive sa posudzuje aj zdravotná spôsobilosť uchádzača o vodičské oprávnenie. Tlačivo musí byť správne vyplnené, podpísané a opečiatkované všeobecným praktickým lekárom alebo lekárom pre deti a dorast. Pečiatka musí byť čitateľná. Toto tlačivo nájdete aj na našej stránke v sekcii „Stiahni si„, kde si ho môžete stiahnuť a následne na jeden list papiera formátu A4 obojstranne vytlačiť, prípadne pri záujme o kurz Vám ho doručíme osobne. 

DĹŽKA KURZU (MAXIMÁLNE 12 MESIACOV)

Ako dlho bude trvať Váš kurz, záleží predovšetkým od Vás. Môžete jazdiť trebárs iba raz za týždeň a robiť vodičák pomaličky, no doba kurzu sa tým značne predĺži. Alebo môžete mať jazdy intenzívnejšie za sebou, trebárs aj každý deň a skončiť kurz tak rýchlo, ako sa len bude dať. 

Pozor na to, že zákon nepripúšťa žiadnu možnosť predĺženia kurzu, aj keby ste boli dlhodobo chorí, vo výkone trestu, prípadne mali iné hoci aj vážne dôvody. Súčasťou podmienok k ukončeniu kurzu v autoškole je aj absolvovanie kurzu prvej pomoci. Výcvik vodičov v autoškole pozostáva z dvoch základných častí: teoretickej a praktickej. 

TEORETICKÁ PRÍPRAVA

Teoretická výučba u nás prebieha formou prednášok v časoch podľa dohody medzi autoškolou a účastníkmi kurzu, spravidla v popoludňajších hodinách. Teórie sa uskutočňujú v priestoroch autoškoly MAVEX v budove bývalých Pozemných stavieb (Masarykova 16, 1.poschodie) na Čiernom moste v Prešove.

PRAKTICKÝ VÝCVIK

Praktický výcvik obsahuje tieto aktivity:
– oboznámenie sa s jednostopovým motorovým vozidlom
– autocvičisko
– individuálne jazdy s minimálnou intenzitou cestnej premávky
– individuálne jazdy so zvýšenou intenzitou cestnej premávky a praktickú údržbu

PRAKTICKÉ JAZDY

Pred jazdami v cestnej premávke si najskôr vyskúšate jazdu na motocykli na rovnej asfaltovej ploche s vylúčením dopravy. Naučíte sa prejsť jednoduchú prekážkovú dráhu vrátane slalomu pomedzi kužele a takisto aj tlačiť motorku popri sebe. Čaká Vás oboznámenie sa s ovládaním vozidla a nácvik úkonov, ktoré predchádzajú jazdám v premávke, na ktorých jazdíte na motocykli spolu s inštruktorom.

Používame výstražné oranžové vesty s nápisom “AUTOŠKOLA” a na komunikáciu používame špičkový BT systém SENA 20S, takže nemusíme po sebe kričať cez prilby. Tieto máme výhradne kvalitné a značkové (HJC). Naše motocykle Kawasaki Er-6f ABS a Yamaha FZ6 Fazer sú pravidelne servisované, obuté na kvalitných pneu, majú digitálny ukazovateľ zaradenej rýchlosti Healtech Gipro X-type. 

Výcvik v premávke sa začína na jednoduchých a rovných cestách. Náročnosť premávky a trasy sa počas výcviku so zdokonaľovaním Vašich schopností postupne stupňujú. Ku koncu výcviku budete vedieť samostatne riešiť všetky križovatky, orientovať sa trebárs na kruhovom objazde a mať schopnosti viesť jednostopové vozidlo sám bez pomoci a zásahov inštruktora.

Po absolvovaní predpísaných hodín teoretickej a praktickej výučby, môže byť Váš výcvik oficiálne ukončený a zabezpečíme Vám čo najrýchlejšie termín skúšok.